Menu

Drodzy Państwo,
w ostatnim liście ostrzegałem, że uderzające w rodzinę rozwiązania rodem ze Skandynawii mogą zostać prze-szczepione na polski grunt. O tym, że nie są to puste      słowa, świadczy ostatni projekt Kodeksu rodzinnego autorstwa Rzecznika Praw Dziecka. Jego kuriozalna treść wzbudziła już oburzenie znacznej części ekspertów z zakresu prawa rodzinnego, w tym prawników Ordo Iuris. Propozycja jest krokiem do całkowitego demontażu ro-dziny. Buduje ona opozycję między dziećmi a rodzicami
oraz sugeruje, że dobro dziecka pozostaje w kontrze do dobra rodziny. Zakłada też całkowitą likwidację władzy rodzicielskiej i zastąpienie jej mglistym pojęciem odpowiedzialności rodzicielskiej.


Posłuszeństwo to przeżytek?

Prawo rodzinne od lat godziło rodzicielski obowiązek opieki z posłuszeństwem dziecka wobec rodziców. Projekt rzecznika przekreśla tę równowagę. Nakaz posłuszeństwa znika z niego jako przeżytek. W ten sposób każda decyzja rodzica niezgodna z wolą dziecka może być uznana za przemoc. To prosta droga do licznych tragedii rodzin rozłączonych przez bezdusznych urzędników stosujących nowe prawo. Rzecznik proponuje także obowiązkowe wysłuchanie dziecka w każdej sprawie sądowej, która go dotyczy. Jako prawnik doskonale znam praktykę takich postępowań i wiem dobrze, do czego ona prowadzi: do angażowania dziecka w konflikt między rodzicami. A to spowoduje niepowetowane straty w jego psy-chice. O ile mądrzejsze jest dotychczasowe wysłuchiwanie dzieci tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.
Projektodawcy chcą również, by w razie konfliktu dziecka z rodzicami państwo przyznawało dziecku adwokata z urzędu. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że nie ułatwi to wypracowania porozumienia przy rodzin-nym stole. O co zatem chodzi? O ideologię, której celem jest zmiana paradygmatu myślenia o rodzinie. Projekt kodeksu rodzinnego jest dokumentem opartym na fałszywym założeniu, że władza rodzicielska jest przeszkodą w rozwoju dziecka, a nie wsparciem, które zapewnia mu bezpieczny rozwój.


Polacy nie lubią żłobków

Niestety, doświadczenia społeczeństw Europy Zachodniej jednoznacznie pokazują, że podważanie autorytetu rodziny i przejmowanie jej ról przez państwo będzie tylko narastać. Dlatego Instytut Ordo Iuris w pełni zaangażował się w obronę tej najważniejszej i najbardziej podstawowej wspólnoty.Jako jedyni w Polsce przygotowujemy ekspertyzy, w których analizujemy zarówno obowiązujące przepisy, jak również propozycje ustaw. Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy raport na temat opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wynika z niego, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy narzuca rodzicom tylko jeden model opieki, czyli żłobki, mimo że zdecydowana większość rodziców chce wychowywać dzieci sama lub z pomocą najbliższych.


Sygnał dla władz

Na konferencji prasowej przedstawiliśmy naszą analizę dziennikarzom, a teraz podjęliśmy szereg działań na rzecz rozpowszechnienia jej wśród przedstawicieli władz publicznych. Chcemy, by wszyscy decydenci, któ-rzy odpowiadają za politykę rodzinną, wzięli pod uwagę realne zapotrzebowania rodziców oraz prawdziwe do-bro dzieci.
Dlatego włączyliśmy się w proces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym na rzecz obrony bonu wychowawczego w Nysie. Doprowadziliśmy również do podjęcia przez rząd prac nad przyznawaniem pełnomocnika z urzędu dla każdej rodziny zagrożonej odebraniem dzieci oraz zapewnienia emerytury matkom rodzin wielodzietnych, które poświęciły karierę zawodową na rzecz wychowywania. Od dwóch lat obowiązuje napisana z naszym udziałem ustawa zakazująca zabierania dzieci z powodu ubóstwa.


Przed nami jeszcze wiele pracy, bo wyznawcy wrogich rodzinie ideologii nie ustają w wysiłkach, by mak-symalnie zdegradować rodzinę i w ten sposób całkowicie zniszczyć tradycyjny ład społeczny. Ufam, że dzięki naszym Darczyńcom i wytężonej pracy prawników Ordo Iuris udaremnimy ich plany.

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski

P.S. W najbliższym czasie wybrany zostanie nowy Rzecznik Praw Dziecka. Zapewniam, że będziemy moni-torować wszystkie jego działania i interweniować zawsze, gdy będzie tego wymagało dobro dzieci i rodziców.

Przeczytaj o głównych założeniach projektu inicjatywy obywatelskiej „Stop aborcji"

Aktualności

Galeria

Pozostałe

Wielki Tydzień

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. eadsum.org